Folkehelseuka 2021 arrangeres 13. - 19. september.

Tips til aktiviteter: 

  • Åpen treningsøkt - vis frem hva dere gjør og rekrutter nye deltakere.
  • Inviter til tur - kommunen kan stille med midler til bålkaffe og kanskje noe attåt.
  • Arranger turnering.
  • Ha stands.
  • Eller gjør noe helt anna! 

Folkehelse er et vidt begrep, så det er nesten ingen grenser for hva Folkehelseuka kan inneholde. Den kan inneholde spesielle arrangementer og fremheve de faste aktivitetene og tilbudene i kommunen. 

En del aktiviteter i Folkehelseuka 2021 lar seg kanskje ikke gjennomføre pga Coronasituasjonen. Andre igjen lar seg godt gjennomføre med de restriksjonene som gjelder i samfunnet.

Meld inn aktiviteter og arrangementer til folkehelsekoordinator: marte.hovlund@hamaroy.kommune.no, tlf. 95813873 

Frist: 29. august