Fylkeskommunen ber kommunen om å gi en samlet tilbakemelding samt prioritere eventuelle interessekonflikter internt i kommunen. Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med den politiske behandlingen av anbudsutlysningen. Hamarøy kommune ønsker derfor å legge til rette for en god, lokal innspillsrunde.

Forslag på nytt rutetilbud

Dagens tilbud består av en vinterrute (01.09 t.o.m. 31.05) Svolvær - Skrova og en sommerrute Svolvær - Skrova - Skutvik (01.06 - 31.08). Ruten betjenes med et lukket fartøy med kapasitet for 42 PBE (personbilenheter) eller 4 VTE (vogntogenheter)

Nå foreslås sambandet splittet i to ruter: Svolvær - Skrova (helår) og Svolvær - Skutvik (sommer). Dette innebærer at avgangene til/fra Skutvik sommerstid trafikkerer Svolvær direkte, ikke via Skrova.

Sommerruten Svolvær - Skutvik utformes slik at den sammen med helårsruten Svolvær - Skrova, lar seg betjene med et fartøy. Dette punktet anses som viktig for å sikre en moderat kostnadsutvikling.

I forslag til ny ruteplan legges det opp til at sommerruten til og fra Skutvik gjelder i perioden 1. juni - 31. august. Det blir to daglige anløp/avganger fra Skutvik hele uka, og en ekstra nattavgang to dager.

Avgangstider fra Skutvik:

  • Mandag - fredag, kl. 10.05 og 19.25.
  • Nattavgang fredag kveld/natt til lørdag kl. 00.55.
  • Lørdager og søndager kl. 12.25 og kl. 18.25.
  • Nattavgang søndag kveld kl. 23.55

Forslaget kan leses i sin helhet her:

Hamarøy kommune vil ha innspill

Kommunen ønsker innspill og synspunkter på forslaget, fra næringsliv, lag og foreninger, privatpersoner og politiske partier, for å kunne gi best mulig tilbakemelding på høringen.

Det inviteres derfor til folkemøte på ungdomshuset på Skutvik, 22. september kl. 18.00.

Kommunen mottar gjerne skriftlige innspill, senest 23. september. Merkes med saksnr. 2022/818 og sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no