Forskningsprosjektet skal se på hvordan lulesamisk språk, kultur og identitet påvirkes av TQCs utvidelse og hvilke spesifikke utfordringer og muligheter medfører utvidelsen for lulesamisk språk- og kulturarbeid i Hamarøy kommune. I tillegg skal forskningen ta for seg hvordan Hamarøy kommune kan sikre god integrering av tilflyttere i hele kommunen, og hvilke lokale utfordringer som kan oppstå i den sammenheng

Hamarøy kommune står i en omfattende industriutvikling med TQC i spissen, og i fjor økte folketallet i Hamarøy med nesten 50 nye innbyggere. Dette byr på både muligheter og utfordringer, og forskningsprosjektet kan gi oss lærdom og samtidig komme med konkrete tiltak og forslag underveis i prosessen ettersom følgeforskningen følger utviklingen over tid.

Målet med folkemøtet er bred og god forankring i lokalbefolkningen, som i stor grad kommer til å utgjøre respondentene i datainnsamlingen.  

Program:

  • 11:30   Lett lunsjservering
  • 12:00   Velkommen – ordfører Britt Løksa Kristoffersen
  • 12:10   Innlegg – fylkesråd Arne Ivar Mikalsen
  • 12:20   Innlegg – Cato Lund, TQC
  • 12:40   Presentasjon av prosjekt – Nordlandsforskning, Nord universitet og Árran
  • 13:10   Avslutning

Velkommen!