Kommuneadministrasjonen vil informere om følgende:

  • Bygging av nye omsorgsboliger 
  • Vann- og avløpsprosjekt på Drag 
  • Status kommuneplanens arealdel 
  • Arbeid med ny kommunedelplan for Drag 
  • Litt om boligsituasjonen på Drag 
  • Pågående prosess for omlegging av flyttlei for rein 
  • Legesituasjonen på Drag 
Har du andre spørsmål knyttet til informasjonsmøtet? Send det på forhånd til postmottak@hamaroy.kommune.no 
 
Det blir enkel bevertning. 
Vel møtt!