Som en del av denne vil Hamarøy kommune ha åpne kontordager på tre ulike steder i kommunen. Kom innom for en hyggelig prat:

  • 24. august 2021 kl. 15-18 på Ulvsvåg grendehus
  • 30.august 2021  kl  12-16  på Gammelskolen, Drag
  • 31.august 2021  kl. 12-16 på Skogheim, Oppeid

Folkemøter med kort presentasjon av planen:

  • 24. august 2021 kl. 18.00 på Ulvsvåg grendehus
  • 30.august 2021  kl  17.30 på Gammelskolen, Drag
  • 31.august 2021  kl. 18.00 på Skogheim, Oppeid

Kontaktpersoner:

  • Salten friluftsråd ved Bjørn Godal, mob. 950 64 445, E-post: bjorn.godal@salten.no  
  • Hamarøy kommune ved Hilde Fredheim mob. 99264445 Epost: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no

Hjertelig velkommen!