Værutsiktene framover viser mildvær, og vi håper at det holder seg framover. Vannsituasjonen ved Ulvsvåg vannverk følges uansett nøye videre. Kommunen jobber fortsatt med tiltak for å sikre vanntilførsel til abonnentene.