Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Hvis du har spørsmål angående valgkortet så ta kontakt med din kommune.

I mange kommuner er det i år lengre åpningstider grunnet pandemien. Bruk gjerne hele åpningstiden for å unngå kø. Dersom du er syk eller er i isolasjon eller karantene så skal du ikke møte opp for å stemme. Da må du vente til du er frisk. 

Det blir også mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under. 

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at det bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg.

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.30 fra tirsdag 10. august og til og med fredag 10. september 2021:

Servicekontoret, Oppeid

I tillegg er det mulighet for å stemme tirsdag 31. august og 7. september fram til kl. 19.00.

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på/i 

  • Drag gamle skole 1. og 8. september fra kl. 14.00 til kl. 19.00.
  • Musken skole 10. september fra kl. 11.00 til kl. 14.00. 
Forhåndsstemmegivning på institusjoner annonseres på kommunens nettside.

Valgstyret i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune 

Samisk

Dáppe máhtá árabut jienastit gájka árgabiejvijn gaskan kl. 09.00-15.30 bårggemáno 10.biejves gitta ragátmáno 10.bæjvváj 2021:

Suohkana dievnastusán Badjesijdan

Besa aj jienastit dijstagá bårggemáno 31.biejve gitta kl. 19.00

Duodden válldep vuosstij árra jienajt dáppe:

Ájluovta skåvlån bårggemáno 18.biejves gitta 25.bæjvváj 2021, gaskan kl. 12.00-16.00

Ájluovta skåvlån ragátmáno 1.biejves gitta 8.bæjvváj 2021, gaskan kl. 14.00-19.00

Árabut jienastibme institusjåvnåjn almoduvvá suohkana næhttabielen

Válggastivrra Hábmera suohkan – Hamarøy kommune