Etter formannskapets behandling er årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 lagt ut til offentlig innsyn, med sluttbehandling i kommunestyret 30. november 2021.