Etter formannskapets behandling er årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 lagt ut til offentlig innsyn, med sluttbehandling i kommunestyret 15. desember 2022.