Etter formannskapets behandling er årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 lagt ut til offentlig innsyn, med sluttbehandling i kommunestyret 14. desember 2023.