Ny kommunalleder

Det var med en viss spenning, og kanskje noe usikkerhet, jeg kom hit til Hamarøy kommune 1. november i fjor og skulle begynne som byggesaksbehandler. En «søring» som kommer hit og skal behandle byggesøknader? Burde jeg frykte mottakelsen? I så fall, helt grunnløst. Jeg ble svært godt tatt imot. Alle var hyggelige, hjelpsomme og imøtekommende, både kollegaer og lokalbefolkningen for øvrig. Hamarøy kommune er dessuten en spennende kommune med mange muligheter. Store arealer, fantastisk natur og stort potensiale for næringslivet, spesielt med tanke på industri, havbruk og reiseliv.

Fra 1. september er jeg så heldig at jeg får lov å lede kommunalområdet Teknisk drift og samfunn. Det er fortsatt med litt spenning, men fremfor alt gleder jeg meg enormt til å ta fatt på alle oppgavene som venter. Jeg har blitt godt kjent med organisasjonen i den tiden jeg har vært her og jeg har svært dyktige kollegaer i alle funksjoner så dette blir bra.

Organisasjon

Teknisk drift og samfunn erstatter det kommunalområdet som tidligere het Samfunnsutvikling. De aller fleste funksjonene i Samfunnsutvikling videreføres til Teknisk drift og samfunn, med unntak av kultur og næringsutvikling. Disse funksjonene blir nå en del av stabsfunksjonene. Teknisk drift og samfunn vil nå bestå av bl.a. eiendomsforvaltning, teknisk drift av bygg, veier, vann og avløp, havner, anlegg mm, drift av kommunens idrettsanlegg, renhold, arealplanlegging, byggesak, vilt-, skog- og miljøforvaltning og kart/oppmåling.

Vi har i dag en arealplanlegger i kommunen, men med de store oppgavene som ligger foran oss har vi som mål å styrke denne funksjonen med ytterligere en arealplanlegger til i løpet av høsten.

Tjenesteyting

Den overordnet viktigste oppgaven vi har er å drifte kommunen best mulig for innbyggerne med de ressurser og forutsetninger vi har til rådighet. Vi har en særdeles slank organisasjon og det krever god planlegging og god involvering i alle ledd for å kunne optimalisere driften. Det får vi til med god kommunikasjon og felles forståelse for hverandres oppgaver, og ikke minst god kommunikasjon med kommunens innbyggere. Vi skal alltid gjøre vårt ytterste for å utføre de oppgave som forventes av oss, men vi ber samtidig om noe tålmodighet fordi vi er nødt til å prioritere rekkefølgen på oppgavene.

Visjon og planer

Min visjon er at vi alle kan bidra sammen for at Hamarøy skal være den beste kommunen å bo i. Hvis vi i administrasjonen, politikerne og innbyggerne kan ha felles interesse for utviklingen av kommunen tror jeg vi kommer langt. Nå skal kommuneplanens samfunnsdel behandles politisk. Det har blitt sagt at Hamarøy kommune satte (uoffisiell) nordnorsk rekord i innbyggerinvolvering i arbeidet med samfunnsdelen. Det synes jeg vi alle kan være stolte av. Nå starter vi snart arbeidet med arealdelen for den nye kommunen. Det blir et svært omfattende og spennende arbeid hvor vi er avhengige av stor grad av medvirkning fra alle sammen for at vi skal få en best mulig plan å styre etter. Følg med framover når det blir tid for folkemøter, temamøter og ev. annen type medvirkning.

Planlegging er som tidligere nevnt viktig for å kunne yte tjenester på en måte som forventes av oss. Vi ferdigstiller nå en vann- og avløpsplan for kommunen, vi er i gang med en veiplan og vi skal lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg og anlegg. I tillegg skal det utarbeides virksomhetsplaner bl.a. for å ha en bedre målbar oppfølging av administrative oppgaver og gjennomføring av politiske vedtak.

Jeg ser fram til å ta fatt på jobben sammen med alle de gode kollegaene i Hamarøy kommune og for alle de flotte innbyggerne i kommunen.

 

Børre M. Johansen, kommunalleder for Teknisk drift og samfunn