Bakgrunnen for konserten er at det er mye forferdelige ting som skjer i verden nå. Krig og konflikter som gjør at det er mange som kjenner på maktesløsheten og mangel på håp. Derfor er det viktig å komme samme, gjøre noe samme, snakke sammen. Møtes i noe som alle kan si seg enige, og samles om: Fred og trygghet.

Det ble en fantastisk konsert med 11 innslag og avsluttet med John Lennons sang «Imagine». 

Det ble felles innsamling til Leger uten Grenser. Bakgrunnen for valget er at Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Leger uten Grenser tar ikke side i konflikter, og støtter ingen krigførende parter i en konflikt. De opererer i 68 forskjellige land verden over.

Tusen hjertelig takk til alle som var med å gi en god gave!