Frigjøringsdagen har i mange år vært offisiell flaggdag i Norge. Vi feirer freden og friheten. Dette er viktig for å huske at fred ikke er en selvfølge. Vi må verne om vårt lands suverenitet, også i dag. Et sterkt forsvar er vår forsikring for dette.

I 2020 var det 75 år siden andre verdenskrig tok slutt. Da markerte vi i Hábmer/Hamarøy frigjørings- og veterandagen i Musken, ved bautaen som er reist for å hedre de samiske grenselosenes innsats. Til tross for pandemien med sine begrensninger, ble det en verdig og fin markering.

I løpet av krigsårene flyktet mer enn 3.000 mennesker via fjordene i Tysfjord over til Sverige. De aller fleste med hjelp av samiske grenseloser. Grenselosenes innsats fikk ikke anerkjennelsen de fortjente. Oppreisningen kom først da forsvarsministeren avduket og talte ved bautaen i 2019.

Når vi i dag minnes og hyller innsatsen fra alle – motstandsfolk, krigsseilere og sivilpersoner – som tok opp kampen mot okkupantene under andre verdenskrig, skal vi også hedre våre grenseloser. La oss ikke glemme hva de ofret.

De siste årene har vi fått en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Da Russland gikk til angrep mot Ukraina i februar 2022, våknet vi til krig i Europa. Ukraina kjemper fortsatt for sin frihet, for demokratiet og respekt for folkeretten. At disse prinsippene trues i Ukraina, er også en trussel mot oss.

Hábmer/Hamarøy tok imot nær 40 ukrainske flyktninger i 2022, av til sammen 62 bosatte flyktninger. Vi fortsetter å ta imot mennesker på flukt fra krig og ufrihet også i år. Jeg er stolt av viljen til å hjelpe og til å inkludere alle som kommer hit til vår kommune, som våre innbyggere viser. Takk til alle dere frivillige og ansatte i kommunen som strekker seg for å ta våre medmennesker godt imot!

Norge gir også støtte til Ukraina i deres kamp for sitt land, med blant annet materiell og opplæring.  Gjennom NATO har vi et sterkt samarbeid som gir oss trygghet i utrygge tider. Regjeringen har varslet at vi skal fortsette å styrke det norske forsvaret og forsvarsalliansen vi er med i. Vi må bruke mer til forsvar, sikkerhet og beredskap. Vi må betale en større forsikringspremie for å verne om vår frihet.

Siden 1947 har omkring 100 000 norske kvinner og menn tjenestegjort med det norske forsvaret i internasjonale operasjoner, i over 40 land og i hundre forskjellige operasjoner. Slik deltakelse er en viktig del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Siden 2011 har vi også markert 8. mai som veterandagen. Dette er en merkedag innført for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til norske veteraner, fra andre verdenskrig til dagens internasjonale operasjoner. Både sivile og militære som har deltatt i internasjonale operasjoner er veteraner i etterkant, uavhengig om de fortsatt er tjenestegjørende, eller har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret.

Det har ikke vært noen fast tradisjon for markering av frigjørings- og veterandagen med kommunens deltakelse i Hamarøy og Tysfjord, som jeg kjenner til. Dette ser jeg gjerne at vi får til. Kommunen har nylig blitt oppmerksom på at vi bør utarbeide en egen veteranplan. En slik plan skal være et internt plandokument for hvordan kommunen kan bidra til anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av våre veteraner. I en slik plan kan også markering av 8. mai inngå som et tiltak. Jeg ønsker at vi tar tak i det. Jeg vil også ønske velkommen både veteraner og andre interesserte i vår kommune, til å bidra med forslag til hvordan vi kan markere dagen bedre i fremtida.

I dag vil jeg takke dere alle for innsatsen. For alt vi har. Og alt vi er.

 

Varrudagáj - Med vennlig hilsen
Britt Kristoffersen Løksa
Suohkanoajvve - Ordfører