For 2024 er det kun søknader for 2024 som vurderes. I forhold til krav om dokumentasjon til søknaden, så er den tillitsbasert, hvor det kan være en dialog mellom foreldre/barn og lag/forening, eller at lag/forening ser et behov.

Søknad sendes til: post@hamaroy.frivilligsentral.no

For nærmere info om ordningen, så ta kontakt med:

  • folkehelsekoordinator, Kristin Green Johnsen, tlf: 91565596
  • frivillighetskoordinator, Karina Thorbergsen, tlf: 94190943
  • fritidsleder, Gerda Jaanus, tlf: 40302754
  • eller til ditt idrettslag eller forening.