Om frivillighetsprisen

Hamarøy kommunes frivillighetspris har som formål å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommunen. Den skal fremheve frivillighetens verdi for mennesker og lokalsamfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. 

Privatpersoner og organisasjoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater som fortjener utmerkelsen. 

Frivillighetsprisen skal deles ut årlig. Prisen for 2021 vil bli delt ut så tidlig som det lar seg gjøre i 2022, og vil skje på kommunestyremøte eller annet arrangement i regi av kommunen. Røde Kors sponser selve prisen.

Kriterier for å velge kandidat

  • Prisen kan gå til en enkeltperson, organisasjon eller gruppe
  • Kandidaten må ha utmerket seg med initiativ, engasjement og pågangsmot til beste for medmennesker i Hábmer
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.

Juryen

Styret i Hamarøy Frivilligsentral utgjør juryen. Det består av representanter fra frivilligheten, kommunen gjennom administrative og politisk valgte styremedlemmer, samt representanter fra ungdomsrådet.

Frist for å sende inn forslag er 5. desember 2021.

Har du spørsmål om frivillighetsprisen, kan du kontakte Ann Jorun Winther, Hamarøy Frivilligsentral – e-post: annjw@online.no eller telefon: 95076352