Kart over Oppeid og Presteid med markeringer hvor det bygges gang- og sykkelveg
Nå bygger Nordland Fylkeskommune strekningene merket rød og gul. Illustrasjonsbilde: Nordland Fylkeskommune

Bygger nå på to delstrekninger

  • Fra Knut Hamsuns vei til Hamarøy kirke (merket i rødt under) skal vi bygge omtrent 500 meter ny gang- og sykkelveg.  Denne bygges på nord-/oversiden av vegen. Deler av dagens vegtrasé skal forskyves permanent. Det blir ny belysning på hele strekningen.
  • Fra Løitnant Glahns vei til Edvarda Macks vei/Shell-stasjonen (merket i gult under) blir det ca. 80 meter gang- og sykkelveg og ca. 180 meter fortau. Dette bygges på nord-/oversiden av vegen. Ny belysning. 

Vi vil gjerne se deg!

Vis hensyn, følg skilting, husk refleks. 

Det er allerede nedsatt hastighet, og vi må be alle om å respektere fartsgrensen. Følg skiltingen, vær oppmerksom og vis hensyn til hverandre.

Vær også oppmerksom på myke trafikanter. Husk refleks/lys når du selv er ute til fots eller på sykkel.  

Om arbeidene

Arbeidene vil foreløpig pågå på hverdagene innenfor tidsrommet 07:0-19:00, og ingen aktivitet i helgene. Vær oppmerksom på at det kan bli korte stans i trafikken. Det vil være anleggsarbeid på begge delstrekningene (se over). Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på 175.no

Det er Innhavet Transport AS som bygger denne delen av prosjektet på vegne av Nordland fylkeskommune. Arbeidene startet våren 2023 og skal være ferdig høsten 2024. 

Ta kontakt med Nordland fylkeskommune dersom dere har spørsmål om prosjektet og aktiviteten vår. 

Les mer på Nordland fylkeskommune sin side.

 

Tekst og bilder: Nordland fylkeskommune