Sámegiellaj/Samisk:
Le gus dujna sáme giella- jali kultuvrraájádus/prosjækta? Jus, de máhtá rudájt tjadádibmáj åhtsåt.
Sihtap sierraláhkáj giella -jali kultuvrradåjmajt dán vahkkuj, valla máhtá aj åhtsåmusáv sáddit dåjmajda mij ij dåssju dán vahkkuj le tjadádum.
Sávvamus le åhtsåmusájt oadtjot ma vájkkudi sámegielav -ja kultuvrav nannit Hábmera suohkanin. Buoremusát le ienep smáv åhtsåmusájt oadtjot, valla stuoráp dåjmajt aj árvustallap.

Åhtsåmájggemierre: gålgådismáno 11.biejve 2021.
Mæjlla: larsfilip.paulsen@hamaroy.kommune.no

Norsk:
Har du en samisk språk -eller kulturidé/prosjekt? Da kan du søke kommunen om midler til gjennomføring. Vi ønsker tiltak spesielt rettet mot denne uken, men det er også mulig å sende en søknad på tiltak som ikke nødvendigvis er knyttet til denne uken.
Det er ønskelig med søknader som bidrar til å styrke samisk språk -og kultur i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune. Gjerne flere og små søknader, men også større tiltak vil bli vurdert.

Søknadsfrist 11.oktober 2021
Mail: larsfilip.paulsen@hamaroy.kommune.no