Forberedelsene til årets Gjenbruksuka er godt i gang. Har du et grønt og inspirerende arrangement du vil holde under Gjenbruksuka? Meld inn arrangement på Gjenbruksuka.no.

Trenger du støtte til å arrangere noe under årets Gjenbruksuke? Med hjelp fra Iris-fondet og Nordland fylkeskommune er det etablert en støtteordning til aktører som vil arrangere en eller annen form for aktivitet i samarbeid med Gjenbruksuka 2024, der tilbudet skal stimulere til at Salten blir et mer sirkulært og bærekraftig samfunn og leve i! 

Søk støtte på Gjenbruksuka.no. Fristen for å søke midler til gjennomføring av arrangement er 01. juli 2024.

Ønsker du å lese mer om Gjenbruksuka og hva som skjer fremover, og hvordan du kan melde deg på? Se på nettside Gjenbruksuka.no. Delta i nettverket og følge Gjenbruksuka på facebook, instagram og linkedin. Her kommer det stadig ut nyheter om alt det spennende som skjer lokalt her i Hamarøy og i resten av Salten, både fysisk og digitalt. 

Les om Gjenbruksuka 2023 i Hamarøy på kommunens nettside.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder i Iris Salten, Carina Rist, via carina.rist@iris-salten.no eller tlf: 950 66 845.