I starten av 2021 sto vi midt i et koronautbrudd som rammet jule- og nyttårsfeiringen her hos oss.

Gjennom dette året har covid-19 fortsatt påvirket våre aktiviteter, både i kommunen, næringslivet og for den enkelte av oss. Vi har hatt noen smittetilfeller også. Det har for de fleste gått bra, mens enkelte har blitt rammet hardt. Heldigvis har vi ikke hatt noen større utbrudd som det var sist jul. Vi har klart å begrense smitte takket være innbyggere og næringsliv som har stilt opp når vi har bedt dere være ekstra obs. Vi har også kunnet leve ganske normalt i perioder.

 

Høstens gjenåpning av «en normal hverdag med økt beredskap» ga oss håp om at pandemien var i ferd med å gå over. Økende smitte i samfunnet og mutasjonen omikron har dessverre gjort det nødvendig med strengere nasjonale tiltak og anbefalinger igjen. De siste par ukene har vi også hatt nye smittetilfeller her hos oss, og enkelte går nok jula i møte med litt ekstra spenning, med hjemmetesting og oppmerksomhet for symptomer. Jeg håper alle holder seg friske og får feire jul sammen med sine nærmeste. Noen sitter kanskje alene i jula, og kanskje kjenner akkurat du noen som kan bli glad for å få en telefon fra deg.

 

Jeg håper vi kan gå inn i julehøytiden med omtanke for hverandre, gode forholdsregler for smittevern og med håp for det nye året. Vi trenger å møtes og være i lag, mer enn vi har gjort de siste par årene.

 

For en ny kommune som skal finne formen, er det særlig utfordrende når vi som bor her ikke samles i felles aktiviteter. Neste år starter arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for alvor opp. Dette skal bli vårt felles dokument som viser vei for kommunen vår. Hvor vil vi og hvem vil vi være? Det å finne fellesnevnere og bygge identitet i lag er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Gjennom media vet vi at et innbyggerinitiativ ber om at vi deler kommunen igjen. Dette må vi tørre å snakke om i lag. Jeg håper vi møtes med undring, nysgjerrighet og respekt for hverandres synspunkter, forventninger og følelser, når vi skal finne veien vi skal ta inn i framtida.

 

Først skal vi feire jul og nyttår, og jeg ønsker alle i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune ei fredelig og god julehøytid.
Buorre javla ja buorre ådå jahke! God jul og godt nytt år!