Oppfriskingsdose for alle over 65 år

Regjeringen har besluttet at alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine
Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å vurdere om også helsepersonell skal tilbys en oppfriskningsdose.

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Har du symptomer - test deg

De som mistenker at de kan være smittet eller syke med koronavirus skal ringe 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing.
Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.
Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30.