Kunstuka

Uke 23 avviklet hele skolen ei såkalt Kunstuke. Utgangs punkt var ønske om å skape varige kunstuttrykk som skal prege skolens hverdag - som et bilde på det skolens elever og ansatte er opptatt av og setter pris på. I tillegg skulle valg av kunstuttrykk gi varig læringseffekt. Elevene skulle skape bilder, skulpturer og lignende som hver for seg kunne skape nysgjerrighet og bidra til læring. Erfaringene fra uka er mange og positive, og svært mye fint og læringsrikt ble laget.

Ei uke viste seg å bli for lite, så alt ble ikke helt ferdig. Og noe av det som ble ferdig, må monteres og henges opp etter skolestart til høsten. Skolens ansatte og elever skal bruke tid etter skolestart til ferdigstillelse av det som ikke ble ferdig, og har en plan om å invitere til vernissasje av utstillingen etter dette.

Mangfoldsdag

Oppeid skole har markert Pride ved å flagge med regnbueflagget hver dag i hele fra 1.-30. juni. Fokus på samhold og felleskap har preget denne måneden, og elevene har deltatt i mange ulike aktiviteter, som film og/eller artikler om tema Pride, med etterfølgende refleksjonsoppgaver i klassene. Mandag 17. juni arrangerte de Mangfoldsdagen på skolen, med et ekstra fokus på teamet likeverd og respekt, og retten til å være den man er, og til å være glad i den man vil være glad i. Flere av skolens elever tegnet plakater som ble brukt i Pride-paraden, som gikk av stabelen på Oppeid samme ettermiddag.

Avslutning for 10. klasse

(Legger ved bilder av 10.klasse, kakebordet og 9.klasse som underholder med sang. OBS! 3 av elevene i 10.klasse var forhindret fra å å delta på avslutningen, og det tenker jeg at du bør skrive også)

Onsdag 19. juni arrangerte skolens 9. klasse etter tradisjon en høytidelig og fin avslutning for skolens avgangsklasse. 10. klasse hadde selv bakt de nydelige kakene, som et ledd i mat & helse faget. Mens 9. klasse stod for arrangementet, med pynt og underholdning.

Skolen takker elevene i avgangsklassen for innsatsen, og ønsker alle riktig lykke til videre i livet!