Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat, og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Det betyr at Nord Salten Auto og Stoklands gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

-Arbeidet med sertifiseringen har vært meget lærerikt, og bedriften vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Stoklands AS leverer mange anbud igjennom året. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser, sier daglig leder Anne Mette Finvik.    

-Dette har vært lærerikt for oss og vi er opptatt av å sette våre miljømål, sier kunderådgiver og miljøansvarlig Mads Valle ved Nord Salten Auto.  

Ordfører Britt Kristoffersen har denne uken besøkt begge bedriftene, med overrekkelse av blomster og bevis på sertifiseringen. -Jeg er stolt av at vi har bedrifter som går foran på den måten som Nord Salten Auto og Stoklands gjør, sier hun. - Det ligger et grundig og systematisk arbeid bak det å bli godkjent som Miljøfyrtårn. Gjennom dette blir bedriftene konkurransedyktige, bidrar i bærekraftsarbeidet, og skaper gode og trygge arbeidsplasser i vår kommune. 

Vi gratulerer!