Innhavet oppvekstsenter hadde også dette som tema. Elever og lærere gikk sammen gjennom brosjyren "Du er en del av Norges beredskap", og elevene fikk i hjemmeoppgave å lære mamma og pappa om dette. Helt til slutt skulle de lage en liste over hva de trengte hvis strømmen ble borte tre dager fra i morgen. I tillegg til helt nødvendig utstyr som vann og dopapir, kom det opp noen ekstra behov på listene som ostepop, gotteri og taco. Et av spørsmålene som kom fra elevene var om de som bor på Innhavet hører flyalarm og om de har tilfluktsrom? Dette kunne ikke de voksne som var til stede svare på. 

Men det hadde ordfører Britt Kristoffersen og beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes svaret på i en kort video som er tilgjengelig på kommunens Facebook side.

Det er også laget en video om egenberedskap på lulesamisk.