Gravemelding sendes inn tre dager før oppstartsdato. Slik gjør du:

  1. Registrer deg på Geomatikk.no.
  2. Send Gravemelding og kart til Kystnett på e-post: firmapost@kystnett.no.
  3. Fyll ut skjemaet (Graveemelding). Legg ved kart som beskriver graveområdet (kart kan hentes her).

Mer informasjon finnes her.