Torsdag 30. mars kl. 19.00 skal grenselostrafikken markeres stort på hovedbiblioteket på Oppeid. Losenes arbeid og ettermæle skal belyses gjennom foredrag, samtale og dialog med publikum. Det er bibliotekets hovedarrangement under kulturfest Mihá.

Oddmund Andersen, forskningsleder ved Árran lulesamisk senter, og Emilie Bergland Bakklund, masterstudent ved UiO, skal begge holde innlegg om grenselostrafikken. Etter en kort pause skal det være en samtale med disse to og Samuel Gælok som har foreldre som drev som grenseloser. Samtalen skal ledes av Hamsunsenterets Alvhild Dvergsdal. 

Arrangementet er en del av Kulturfest Mihá og er støttet av Fritt ord.