-Det er veldig hyggelig å være nominert. Det i seg selv er en bekreftelse på at vi gjør mye rett, sier ordføreren. -Hamarøy kommune har tatt flere grep for å være en god vertskommune for næringslivet, og holde følge med industri i vekst. Dette er viktig for å være en attraktiv kommune der næringslivet vil etablere seg. Som ordfører er jeg stolt og glad for at vi er nominert og av den gode jobben som er gjort i kommunen på dette området, legger hun til.

Begrunnelse fra NHO og KS

Hamarøy kommune har gjort flere grep for å styrke nærings- og utviklingsarbeid, blant annet ved å ansette en næringssjef med næringsfaglig ansvar i kommuneorganisasjonen. Gjennom vekstmobiliseringsprosjektet styrker kommunen plan- og prosjektkompetansen i form av to nye medarbeidere for i være bedre rustet til å møte og håndtere utviklingen. Kommunen ansetter også en leder for plan og utvikling. Å få ansatt plankompetanse har tidligere vært krevende, men målrettet arbeid med attraktivitet, omdømme og rekruttering har ført til at kommunen hadde tilnærmet rekordstort antall med kvalifiserte søkere på nylig utlyste stillinger. Omdømme og markedsføring er et av delprosjektene i vekstmobiliseringsprosjektet. Kommunen har lansert www.thisishamaroy.no som i kombinasjon med andre tiltak har bidratt positivt.

Hamarøy kommune har åpnet dørene for mangfold og inkludering og kommunen setter verdien av å være samarbeidsorientert høyt. Dette gjenspeiles i den positive holdningen til mennesker fra forskjellige bakgrunner, ideer og perspektiver. 

Hamarøy kommune har jobbet tett med The Quarts Corp AS (TQC) – et verdensledende mineralskap som tvinner og renser kvarts til bruk i flere av framtidens nøkkelindustrier så som solenergi-, halvleder- og optisk fiberindustri. TQC investerer 1 milliard i utvidelse av den eksisterende produksjonen i de nærmeste årene og skal ansette 100 nye medarbeidere.

Arbeidet med reguleringsplanen Revskjæret Industriområde og dypvannskai har vært veldig godt. Alle frister ble overholdt, alle tema i planprogrammet var tilfredsstillende utredet, og arbeidet mellom øktene meget effektivt.

 

Les mer på KS sin side.