De ansatte ved Hamarøy Vekst formidlet hvor viktig bedriften er for dem. Her jobber for tiden ti ansatte i varig tilrettelagt arbeid, fordelt på sju plasser. Det å ha en jobb å gå til gjør at de opplever at noen har bruk for dem og deres arbeidsinnsats. De er betydningsfulle og bidrar til samfunnet.  

Ordføreren fikk med seg et brev til politikerne og bedriftens samarbeidspartnere i Hamarøy, med en oppfordring om å jobbe for å bevare og styrke tilbudet i kommunens to vekstbedrifter.  

Vi gratulerer Hamarøy Vekst AS med 15-årsjubileumet!