Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv. Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv.

For å bli støttekontakt må du være fylt 18 år. Du må være pålitelig og trygg på deg selv. Det stilles ingen formelle krav til utdanning, men det kan være en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker.

Støttekontakten må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid. Støttekontakten må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin. Støttekontakten må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren. Støttekontakten må levere politiattest.

For nærmere informasjon ta kontakt med:
Grete Prestegård
Avdelingsleder hjemmetjenesten Nord
Tlf. 99038140