Salten ungdomsråd er satt sammen med to representanter fra hvert av de kommunale ungdomsrådene, og ut gjør kommunene Hamarøy, Steigen, Bodø, Sørfold, Beiarn, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy og Rødøy. Rådet skal møtes minimum 4 ganger i året, og skal bidra til unge i Salten får et større og tydeligere stemme i utvikling av regionen.

Etablering av Salten ungdomsråd er en del av den større satsningen UNG Salten. Prosjektet som initieres av Salten Kultursamarbeid og Salten Regionråd og har en prosjektperiode på tre år. UNG Salten skal bidra til en regional helhetlige ungdomssatsningen der inkludering og medvirkning er i fokus. Prosjektet skal løfte kompetansen innafor ungdomsmedvirkning både på lokalt og regionalt. Salten Kultursamarbeid ser behov for et sterkere demokratisk Salten for barn og unge, og vil bidra til mer samhandling innafor temaet mellom medlemskommunene.

Prosjektet bidrar direkte til nye samarbeidsstrukturer i regionen, og de 10 kommunale ungdomsrådene vil få oppfølging og kompetanse for å bidra til reel deltakelse og medbestemmelse i demokratiet. Prosjektet vil bidra til en region som er mer robust til å imøtekomme regionale utfordringer og fremtidige spørsmål der barn og unge berøres. 

Bodø 2024s visjon er å bidra til at Nordland blir et bedre sted å leve og bo i, og har ungdom som sin hovedmålgruppe. Målet er å få flere ungdommer til å bli værende og bosette seg i landsdelen. Salten har en utfordrende demografi, svak befolkningsutvikling og stadig færre unge mennesker blir værende i regionen. UNG Salten ønsker å utvikle de unges evner og ressurser, og bidra til å bygge stolthet og felles identitet.

Les mer om UNG Salten her.

 

Tekst: Salten Kultursamarbeid.