Fantastisk respons

I forrige uke gikk kommunen bredt ut for å finne ledige leiligheter eller hus der vi kan bosette folk fra Ukraina, og fikk fantastisk respons fra våre innbyggere. Kommunen tar kontakt med de som har registrert seg, når det blir aktuelt. Kommunen vet ikke når og hvor mange flyktningene kommer til oss, men det kan skje fort og på kort varsel.

Behov for hjelp

Det er behov for mer hjelp. Flyktninger som kommer til Norge, må få nye hjem, og oppleve at livet ikke blir satt på vent. De må også bli integrert i et nytt lokalmiljø. Det vil først og fremst si skole og barnehage. Første signaler fra IMDi er at 50 % av de som kommer er under 14 år. Dette betyr behov for å øke bemanningen i flere sektorer (skole, barnehager, flyktningtjenesten og kanskje flere). Har du kompetanse og/eller erfaring fra oppvekst (pedagogisk leder, lærer, assistent og etc.) og kan bidra på noen måte? Registrer deg gjerne nederst.

Frivillige

Kommunen har også behov for hjelp fra frivillige som kan bidra med integrering og praktisk hjelp. Vi er allerede i dialog med Hamarøy Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og Hamarøy Frivilligsentral for å se på muligheter for samarbeid i denne situasjonen.