Etter høringen vil vedtektene bli lagt fram til politisk behandling, og skal gjelde fra 01.08.2022.

Innspill/uttalelser sendes til post@hamaroy.kommune.no, med kopi til. gunnar.solstrom@hamaroy.kommune.no.

Se høringsforslaget her.