I henhold til vedtaket er høringsbrev sendt til elgvald, Landbrukets organisasjoner, Jeger- og fiskeforeninger, Politiet/Innhavet lensmannskontor og Politiske partier i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune.

Mulig innspill sendes skriftlig til postmottak@hamaroy.kommune.no eller til Hábmera souhkan - Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3,8294 Hamarøy innen 23. april 2021.