Forslaget er tilgjengelig her Hamarøy kommune KPS utkast for koordinering i NFK regionalt planforum.

Adressatene inviteres til å levere skriftlige uttalelser til:

  • postmottak@ hamaroy.kommune.no, eller
  • Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy.

Høringsfristen er onsdag 1. juni 2022.

Høringsuttalelser som framsendes andre adresser eller etter fristen, kan ikke påregnes behandlet. Alle uttalelsene gjøres offentlig tilgjengelige i forbindelse med kommunens behandlingen av dem. Spørsmål om høringen kan rettes til assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik, epost Kurt.fossvik@hamaroy.kommune.no, telefon 922 21 910.