Den nye forskriften er ute på høring etter reglene i Forvaltningslovens § 37.

Iris Salten IKS sin side finner du info om hvordan du kan sende inn dine høringsinnspill. 

Ny høringsfrist er satt til 28. februar 2023.