Hold avstand og husk smittevern

  • Husk god hånd- og hostehygiene.  
  • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. I private hjem er det gitt lettelser i avstandsanbefalingene til de som er beskyttet.
  • Vi oppfordrer til å møte andre utendørs, da risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test hvis du mistenker at du er smittet med koronaviruset

Test deg

De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus skal ringe 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing.
Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. 
Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30. 
 

Reise mellom kommuner

De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) 

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.