Sterk avstand til diskriminering

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse.  

-Hotellet har gått ut i media og tatt sterk avstand til diskriminering som flere ansatte med innvandrerbakgrunn har opplevd, i møte med gjester. Samtidig er de et talerør for alt det positive de mener mangfoldet bringer arbeidsplassen, sier juryleder og seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune, Tove Stavrum. 

Som regional vinner av Mangfoldsprisen er Hamarøy hotell automatisk med videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene, som skal deles ut på konferanse i Oslo 1. desember. 

-Denne prisen er veldig fortjent, sier ordfører Britt Kristoffersen. - Hamarøy Hotell med leder Simona Aasjord viser vei for oss alle. På vegne av Hábmera suohkan - Hamarøy kommune vil jeg gratulere med den regionale prisen, og ønske lykke til videre i den nasjonale kåringen.

Det er andre året en bedrift i kommunen blir tildelt Mangfoldsprisen, i 2021 var det Oppeid Handel for mangfold i arbeidsstokken

Perspektiver og løsninger

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der. 

-Det er viktig at arbeidsgivere er seg bevisst på at dyktige ansatte ikke består av én homogen gruppe. Hvis ikke kan norsk arbeidsliv gå glipp av viktige perspektiver og løsninger som gjør oss mindre konkurransedyktige, sier Rieber-Mohn.

Les mer om Mangfoldsprisen her.

 

Tekst: IMDi