Datatilsynets råd

E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller analyseres.

Det er mulig å beskytte informasjonen som sendes i e-post ved å kryptere innholdet. Les mer om kryptering