Det oppfordres at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål. Hva er det pasienten virkelig trenger, ønsker og håper på? Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet. Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. 

Det ønskes at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient. Det fremmer god helse. I en travel hverdag er det utallige situasjoner der det som virkelig betyr noe for pasienten og de pårørende ikke forstås eller snakkes om. Hva er viktig for deg?-dagen er en mulighet til å stoppe og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter for og hva vi gjør med svarene vi får.

Mange kommuner og sykehus deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp der målet er at brukeren skal oppleve at tjenestene er helhetlige, trygge og koordinerte. Pasienten skal oppleve å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt forløp. Det handler om å trygge overgangene mellom sykehus og kommune - eller internt i kommunen eller på sykehuset.

Tirsdag 6. juni vil helsearbeidere over hele landet bære fargerike buttons som en påminnelse om å innlede gode samtaler. Siden starten i Norge i 2014 har Hva er viktig for deg? blitt en internasjonal bevegelse der 50 land over hele verden deltar.

 

Tekst: KS