Prisen er kommunens kultur og næringspris. Prisutdelingen blir foretatt av ordfører under Hamsundagene i august. Augustprisen 2020.

Forslagsfrist: 2. mai 2022

Send inn forslag til postmottak@hamaroy.kommune.no eller kulturleder Hilde Fredheim mob. 99264445, e-post: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no.