Prisen er kommunens kultur og næringspris. Det kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner eller institusjoner som markerer seg og skaper optimisme uten frykt for "janteloven". Prisutdelingen blir foretatt av ordfører under Hamsundagene i august. Les er om Augustprisen på egen side.

Forslagsfrist: 29. april 2024.

Send inn forslag til postmottak@hamaroy.kommune.no eller kulturleder Hilde Fredheim mob. 99264445, e-post: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no.