Kursinnholdet bygger på norsk og internasjonal forskning på livsmestring og folkehelse. Kurset henter inspirasjon fra positiv psykologi og har en kognitiv tilnærming til å ta i bruk egne ressurser.

De fem grepene i Hverdagsglede bygger på omfattende forskningslitteratur og er universelle, og passer alle;

  1. Vær oppmerksom – bidrar til å bedre immunforsvaret vårt og gir økt glede, reduserer stress og forebygger depresjon.
  2. Vær aktiv – fysisk aktivitet gir økt livskvalitet, øker velvære og reduserer stress, gir bedre hukommelse, læring, søvn og færre psykiske plager.
  3. Fortsett å lær – læring endrer hjernen. Når man lærer noe nytt, så dannes det nye koblinger.
  4. Knytt bånd – Sosiale bånd er en buffer mot psykisk uhelse. Relasjoner gjør at man takler vanskelige i perioder i livet.
  5. Gi – Livskvaliteten blir økt når man kjenner på at man betyr noe for noen.

Kursholdere er Dr. Maja Eilertsen og Ragnhild Bang Nes. Maja Eilertsen er phd-stipendiat ved Folkehelseinstituttet. Hun er spesialist i samfunnsmedisin, har jobbet som fastlege og kommuneoverlege, og vært tidligere leder for Frisklivsentral. Ragnhild Bang Nes er psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet med ansvar for livskvalitetsfeltet, og som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.