Det vil bli lagt opp til en sosial og lettbeint workshop med stasjoner med ulike fokusområder; sentrumskjerne, blågrønne strukturer, trafikk og mobilitet og bolig- og næringsutvikling. Vi vil be deltakerne på workshopen om å bli med på å identifisere steder man mener er viktige eller trenger forbedring, prioritere områder og temaer, komme med forslag og kommentarer basert på steder på kart i tillegg til gruppediskusjoner for å utforske behov og innspill nærmere. Du trenger ingen forkunnskap for å delta, dette er et åpent arrangement for alle aldre og dine innspill er viktige!

Workshopen gjøres i samarbeid med dyktige og imøtekommende medarbeidere i selskapet Henning Larsen som bistår kommunen i utarbeidelsen av Drag og Oppeids nye kommunedelplaner. Se mer informasjon om selskapet på www.henninglarsen.com 

Har du spørsmål tilknyttet folkemøtet/workshopen? Send inn ditt spørsmål til postmottak@hamaroy.kommune.no 

Det blir servert kaffe, te og saft. 

Velkommen!