Kirstin L Mobakken ble i kommunestrukturprosjektet tilsatt som kommunalleder samfunnsutvikling fra desember 2019 og har dermed vært med i startfasen av etablering av ny kommune til hun gikk av med pensjon i august 2022. Hun har vært en del av kommunens strategiske ledergruppe.

Konrad Hilling, som var leder for kommunalteknikk ble tilsatt 1. mai 2020, og har hatt ansvar for vann/avløp, bygg, veier, boligkontor, renhold og oppmåling med mer.

Hamarøy kommune og kollegaer takket for samarbeid og innsatsen de to har gjort for Hábmera suohkan-Hamarøy kommune ved avslutningen 31.august 2022.

Vi ønsker lykke til med pensjonisttilværelsen!