Vaksinasjonsdager 2021

Oppeid, Hamarøy internasjonal senter (HIS): 

 • Torsdag 21.10, kl. 09:00 - 14:00
 • Fredag 22.10, kl. 09:000 - 14:00

Drag, Samfunnshus: 

 • Mandag 25.10, kl. 09:00 - 14:00
 • Torsdag 28.10, kl. 09:00 - 14:00
 • Fredag 29.10, kl. 09:00 - 14:00

Innhavet, Hamarøy Hotell: 

 • Fredag 05.11, kl. 09:00 - 14:00.

NB! Helst betaling med kort!

 • Influensavaksine koster kr. 200,- for de som ikke er i risikogruppen
 • Pneumokokkvaksine koster kr. 400,-
Pneumokokkvaksine kan settes SAMTIDIG med influensavaksine. Pneumokokkvaksinen er anbefalt til alle over 65 år.

Hvem bør ta vaksine?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2,
  • leversvikt eller nyresvikt,
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade,
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer),
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40),
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til: