Vaksinasjonsdager 2022

Innhavet, Hamarøy Hotell: 

 • Mandag 17. oktober kl. 09:00 - 14:00.

Drag, Samfunnshus: 

 • Fredag 21. oktober kl. 09:00 - 14:00
 • Tirsdag 25. oktober kl. 09:00 - 14:00
 • Onsdag 26. oktober kl. 09:00 - 14:00

Oppeid, Skogheim:

 • Torsdag 27. oktober kl. 09:00 - 14:00 
 • Fredag 28. oktober kl. 09:00 - 14:00
 • Mandag 31. oktober kl. 09:000 - 14:00

 

Hvem bør ta vaksine?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for sykehusinnleggelse på grunn av influensa.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og diabetes type 2,
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt,
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade,
  • nedsatt immunforsvar,
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40),
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling, da disse selv kan ha dårligere effekt av vaksinen.

Hva koster vaksinen?

 • Influensavaksine koster kr 150,- for alle
 • Pneumokokkvaksine koster kr 400,- for alle

Pneumokokkvaksine kan settes SAMTIDIG med influensavaksine. 
Pneumokokkvaksinen er anbefalt til alle over 65 år.