Har du symptomer - test deg

Kommuneoverlegen anbefaler fortsatt  - har du symptomer, så test deg! Testkapasiteten i kommunen er økt, og det er lav terkel for testing. De som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør være spesielt oppmerksom på symptomer. 

Test-telefon
Ring test-telefon: 477 66 557 for avtale om tidspunkt for testing. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30.