Påmelding

Dersom dere ønsker å delta på møtet med innspill ber vi om påmelding ved å sende en e-post til mari.wattum@kun.no senest fredag 19. april. Ved påmelding ber vi om navn på deltakere og e-post, samt informasjon om dere deltar fysisk eller digitalt.

Alle er velkommen til å delta på møte også uten innspill eller påmelding!

 

Tekst: KUN