• Ordfører og kommunedirektør ønsker velkommen og innleder møtet
  • Norconsult informerer om status i prosjektet
  • Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester i framtidas Hábmer - Hamarøy?
  • Informasjon fra helse- og omsorgstjenesten
  • Dialog/innspill fra innbyggere
  • Oppsummering/avslutning

Tidspunkt:

  • Tirsdag 12.10.21 kl. 18.00-19.30 –  Æventyrsalen på Hamsunsenteret (maksimum 142 personer)
  • Onsdag 13.10.21 kl. 18.00-19.30 – Samfunnshuset på Drag

Buorisboahtem! Velkommen!