Smittevernråd

For alle fritidsreisende er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Ikke reis når du er syk, heller ikke til hytta. Vær hjemme.
 • Ikke reis når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste, og i størst mulig grad unngå større folkemengder.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
 • Begrens bruken av kollektivtransport når du kan.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Sosial kontakt

 • Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Restauranter, kafeer, barer

 • Skjenkestopp kl. 24.00.
 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Arrangementer

 • Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.
 • Reglene for arrangementer er som følger:
 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Turistinformasjon og friluftsliv

Hamsunsenteret er kommunens turistinformasjon.

Turistinformasjon på VisitBodø.

Her finner du turkort for mange fine turbeskrivelser og turløyper.

Turløyper i Telltur.

Vil du låne sport- og fritidsutstyr? BUA utstyrssentral.

Hold naturen ren og støtt våre bedrifter

Bidra med å holde naturen i Hábmer - Hamarøy ren - rydd opp etter deg og ta med søppel.

Gul sekk - for ekstra avfall.

Dersom du skal kaste noe så har vi to miljøstasjoner:

Støtt gjerne våre lokale bedrifter: overnatt på våre overnattingssteder, handle på våre butikker, smak deilig mat på kafeer og spisesteder og nyt vår fantastiske natur.

Følg rådene og ha en fin og smittefri ferie!