I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor Europa.

Alle næringsvirksomheter i Hamarøy kommune, og spesielt innenfor reiseliv, arrangement og serveringsnæringer, som har vært hardt rammet av smitteverntiltak eller nedstengning kan søke kompensasjon.

Følgende næringer vil bli prioritert:

  • Drosje/turbiltransport
  • Overnattingsvirksomhet
  • Serveringsvirksomhet
  • Reiseliv

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Videre informasjon om ordningen fins på regjeringen.no sin nettside.

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning.

Virksomheter som krever støtte må minimum ha et omsetningstap på kr 50 000, eller merutgifter på kr. 10 000.

Søknadsprosessen skjer via Regionalforvaltning.no

Søker må på en oversiktlig måte, beskrive og begrunne betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien. Støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning for Covid-19 må oppgis.